رهبر انقلاب - باطل السحر تحریم ها

تحریم و باطل السحر تحریم ها …

باطل السحر تحریم این هاست… باطل‌السحر تحریم این‌هاست؛ علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست… به زبان اکتفا نکنند! اقتصاد…

ویدئو/ عجایب واردات ایران!

به چرخه اقتصاد ایران با ورود کالاهای غیرضروری خارجی آسیب جدی وارد می شود، مخصوصا اگر این کالا ها در…

ویدئو/ کار ترکه؛ یاشاسین ایران

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: شبکه تولید پوشاک ایرانی در حال شکل‌گیری است تا بتوانیم هم پارچه، هم…