لباس ایرانی بر دوش رهبر انقلاب

امروز پانزدهم اسفندماه، یعنی روز درختکاری، رهبر انقلاب همچون هرسال به کاشت دو نهال میوه پرداختند. اما در مراسم درختکاری…

رهبر انقلاب - باطل السحر تحریم ها

تحریم و باطل السحر تحریم ها …

باطل السحر تحریم این هاست… باطل‌السحر تحریم این‌هاست؛ علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست… به زبان اکتفا نکنند! اقتصاد…