مثل بیرانوند بجنگید!

آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان نقل می کند که در جلسه اخیر مقام معظم رهبری با اعضای هیئت…