قانون‌گذاری برای کالای ایرانی

مجلس شورای اسلامی سازوکار تامین مالی طرح استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی…