اندروید بومی ساخته شد

وزیر ارتباطات از طراحی اندروید بومی با نمایش کلیپ بالا خبر داد. این اندروید داخلی توسط دانشجویان دانشگاه شریف طراحی…